arav:size 21037732
arav:mtime 1612185882
arav:file hack/hackordie_trasmissione_radio/hod18gen21.ogg
arav:depth 3
arav:hsize 20.1 MB
arav:sha1base32 NT52UCQ3R46TFI3DRGPRRARJH6WBVTGY
arav:sha1hex 6cfbaa0a1b8f3d32a363899f1882293fac1accd8
arav:md5base32 SLZC5FDWJOYIOQ34PIODRKTRLU
arav:md5hex 92f22e94764bb087437c7a1c38aa715d
arav:container ogg
arav:length 1855.689184
arav:audiocodec vorbis
arav:channels 2
arav:rate 44100
arav:nominalbitrate 112
arav:averagebitrate 112
uimd:artist hod racf 21
arav:metadatacount 1
dc:date 2021-02-01
arav:datets 1612134000
arav:mediatype audio
uimd:year 2021
uimd:author hod racf 21
dc:creator hod racf 21
arav:duration 30 mins, 55 secs
arav:base64path aGFjay9oYWNrb3JkaWVfdHJhc21pc3Npb25lX3JhZGlvL2hvZDE4Z2VuMjEub2dn
dc:title Hod18gen21
dc:identifier hack/hackordie_trasmissione_radio/hod18gen21.ogg
arav:torrentsha1 fd652b7483397cd7dd44a68cb01596ea0c8b3965
arav:document_storage http://storage.arkiwi.org/
arav:document_storage http://storage.arav.ventuordici.org/
arav:upload_storage //upload.arkiwi.org/