arav:size 8642642
arav:mtime 1377381859
arav:file Pirata/Capsulas/AudioPorPatishstan.ogg
arav:depth 3
arav:hsize 8.2 MB
arav:sha1-base32 NN2TRKUE5SGAOI2MGKNFMFVNZBU2UM7F
arav:sha1-hex 6b7538aa84ec8c07234c329a5616adc869aa33e5
arav:md5-base32 T5A6UBEWLP5N3AIPLMBLRTLJIA
arav:md5-hex 9f41ea04965bfadd810f5b02b8cd6940
arav:length 452
arav:audio_codec vorbis
arav:container ogg
arav:channels 2
arav:rate 44.1
arav:nominal_bitrate 160
arav:average_bitrate 152
arav:cached_time 1559766695
dc:title 21agostoxAlbertoPatishtan
dc:date 1970-01-01
uimd:artist pkt, Nomads, LaPirata
uimd:comments Capsula audio de la marcha del 21 de agosto en Tuxlla Gutierrez, Chiapas, por la libertad de Alberto Patishtan Gómez y en solidaridad con l@s demás presos políticos Alejandro Diaz Santiz (Solidario de la Voz del Amate), Antonio Estrada y Miguel de Meza Jiménez de San Sebastián Bachajón.
arav:date_ts -3600
arav:mediatype audio
uimd:year 1970
uimd:author pkt, Nomads, LaPirata
dc:creator pkt, Nomads, LaPirata
arav:duration 7 mins, 32 secs
arav:base64path UGlyYXRhL0NhcHN1bGFzL0F1ZGlvUG9yUGF0aXNoc3Rhbi5vZ2c
dc:description Capsula audio de la marcha del 21 de agosto en Tuxlla Gutierrez, Chiapas, por la libertad de Alberto Patishtan Gómez y en solidaridad con l@s demás presos políticos Alejandro Diaz Santiz (Solidario de la Voz del Amate), Antonio Estrada y Miguel de Meza Jiménez de San Sebastián Bachajón.
dc:identifier Pirata/Capsulas/AudioPorPatishstan.ogg
arav:torrent-sha1 854cc42a3ff4fd7cff6778f6424c84c16d82d7b6
arav:document_storage http://storage.arkiwi.org/
arav:document_storage http://storage.arav.ventuordici.org/
arav:upload_storage //upload.arkiwi.org/