arav:size 9820038
arav:mtime 1401565573
arav:file Pirata/Mexico/Oaxaca/Loxicha/Erik Loxicha 30mayo2014.ogg
arav:depth 5
arav:hsize 9.4 MB
arav:sha1-base32 JEMITRAHCROHQSZERM2GMCTX5TYWF5N6
arav:sha1-hex 491889c407145c784b248b34660a77ecf162f5be
arav:md5-base32 ZRRQEZAQI323CELANDIYWGQ2L4
arav:md5-hex cc6302641046f5b1116068d18b1a1a5f
arav:length 752
arav:audio_codec vorbis
arav:container ogg
arav:channels 2
arav:rate 44.1
arav:nominal_bitrate 160
arav:average_bitrate 104
arav:cached_time 1559766751
uimd:artist Nomads, LaPirata
dc:date 1970-01-01
dc:title entrevista Eric Loxicha
uimd:comments El dia 30 de mayo 2014 entrevistamos Erik del colectivo La Voz de los Xiches en prision, que nos actualiza sobre el caso de Alvaro Sebastian Ramirez, despues del traslado al penal de Icxotel el pasado 17 de abril.
arav:date_ts -3600
arav:mediatype audio
uimd:year 1970
uimd:author Nomads, LaPirata
dc:creator Nomads, LaPirata
arav:duration 12 mins, 32 secs
arav:base64path UGlyYXRhL01leGljby9PYXhhY2EvTG94aWNoYS9FcmlrIExveGljaGEgMzBtYXlvMjAxNC5vZ2c
dc:description El dia 30 de mayo 2014 entrevistamos Erik del colectivo La Voz de los Xiches en prision, que nos actualiza sobre el caso de Alvaro Sebastian Ramirez, despues del traslado al penal de Icxotel el pasado 17 de abril.
dc:identifier Pirata/Mexico/Oaxaca/Loxicha/Erik%20Loxicha%2030mayo2014.ogg
arav:torrent-sha1 61c452731383d876c9cfa8a224e8cd6e5dc1022c
arav:document_storage http://storage.arkiwi.org/
arav:document_storage http://storage.arav.ventuordici.org/
arav:upload_storage //upload.arkiwi.org/