arav:size 24395488
arav:mtime 1401726540
arav:file Pirata/Mexico/CNA/cruzNegra3ESP.ogg
arav:depth 4
arav:hsize 23.3 MB
arav:sha1-base32 QTFFWT5FI2IANPX6DLBTLZ4R3D3KTDUZ
arav:sha1-hex 84ca5b4fa5469006befe1ac335e791d8f6a98e99
arav:md5-base32 KTCUNBBT4Y45VEZTS53USFIWVQ
arav:md5-hex 54c5468433e639da93339777491516ac
arav:length 974
arav:audio_codec vorbis
arav:container ogg
arav:channels 2
arav:rate 44.1
arav:nominal_bitrate 224
arav:average_bitrate 200
arav:cached_time 1559761397
uimd:album Entrevista Cruz Negra Anarquista Mexico Parte3
uimd:artist Nomads, LaPirata
dc:date 1970-01-01
uimd:comments En esta tercera parte de la entrevista, lxs compañerxs de la Cruz Negra Anarquista Mexico contestualizan la utilizacion por parte del gobierno de los delitos de Ataque a la Paz Publica y Delinquencia Organizada contra el movimento anarquista. Es el caso de Fernando
arav:date_ts -3600
arav:mediatype audio
uimd:year 1970
uimd:author Nomads, LaPirata
dc:creator Nomads, LaPirata
arav:duration 16 mins, 14 secs
arav:base64path UGlyYXRhL01leGljby9DTkEvY3J1ek5lZ3JhM0VTUC5vZ2c
dc:title CruzNegra3ESP
dc:description En esta tercera parte de la entrevista, lxs compañerxs de la Cruz Negra Anarquista Mexico contestualizan la utilizacion por parte del gobierno de los delitos de Ataque a la Paz Publica y Delinquencia Organizada contra el movimento anarquista. Es el caso de Fernando
dc:identifier Pirata/Mexico/CNA/cruzNegra3ESP.ogg
arav:torrent-sha1 b900da907b88aa29ed954f64fd57c7bfa7389e00
arav:document_storage http://storage.arkiwi.org/
arav:document_storage http://storage.arav.ventuordici.org/
arav:upload_storage //upload.arkiwi.org/