arav:size 682355
arav:mtime 1378087806
arav:file Pirata/Mexico/1SMX Df/Estela.ogg
arav:depth 4
arav:hsize 666.4 KB
arav:sha1-base32 VTBLDU3PSEEJMV57N5B72W3IPAX2WYJZ
arav:sha1-hex acc2b1d36f91089657bf6f43fd5b68782fab6139
arav:md5-base32 LIE5T3SNLBLL6MAA2SKK4FYXSI
arav:md5-hex 5a09d9ee4d5856bf3000d494ae171792
arav:length 38
arav:audio_codec vorbis
arav:container ogg
arav:channels 2
arav:rate 44.1
arav:nominal_bitrate 160
arav:average_bitrate 139
arav:cached_time 1559760094
dc:title Detencion de Estela
dc:date 1970-01-01
uimd:artist Subversiones, LaPirata
uimd:comments Aqui viene la voz de la compañera Estela Morales de Radio Regeneracion en el momento en el que arranca la camioneta que lxs trasladò
arav:date_ts -3600
arav:mediatype audio
uimd:year 1970
uimd:author Subversiones, LaPirata
dc:creator Subversiones, LaPirata
arav:duration 38 secs
arav:base64path UGlyYXRhL01leGljby8xU01YIERmL0VzdGVsYS5vZ2c
dc:description Aqui viene la voz de la compañera Estela Morales de Radio Regeneracion en el momento en el que arranca la camioneta que lxs trasladò
dc:identifier Pirata/Mexico/1SMX%20Df/Estela.ogg
arav:torrent-sha1 ed2cf1b9eb32b0c04a8f94de8fef3d07084a605a
arav:document_storage http://storage.arkiwi.org/
arav:document_storage http://storage.arav.ventuordici.org/
arav:upload_storage //upload.arkiwi.org/