arav:size 6036781
arav:mtime 1378090101
arav:file Pirata/Mexico/1SMX Df/Qhuelga.ogg
arav:depth 4
arav:hsize 5.8 MB
arav:sha1-base32 EKBGBLDR3HPAJK2ZJJOIKLBRYOP6JVZC
arav:sha1-hex 228260ac71d9de04ab594a5c852c31c39fe4d722
arav:md5-base32 QBSMO6GIHKGGUT3O3JVJJTN324
arav:md5-hex 8064c778c83a8c6a4f6eda6a94cdbbd7
arav:length 338
arav:audio_codec vorbis
arav:container ogg
arav:channels 2
arav:rate 44.1
arav:nominal_bitrate 160
arav:average_bitrate 142
arav:cached_time 1559759699
dc:title Qhuelga
dc:date 1970-01-01
uimd:artist SubVersiones, LaPirata
uimd:comments Entrevista a un compañero de Radio Qhuelga sobre el acompañamiento radiofónico a los compas de la CNTE, con conexiones streaming en directo de la marcha con otras radios comunitarias de Oaxaca, Michoacan y Df.
arav:date_ts -3600
arav:mediatype audio
uimd:year 1970
uimd:author SubVersiones, LaPirata
dc:creator SubVersiones, LaPirata
arav:duration 5 mins, 38 secs
arav:base64path UGlyYXRhL01leGljby8xU01YIERmL1FodWVsZ2Eub2dn
dc:description Entrevista a un compañero de Radio Qhuelga sobre el acompañamiento radiofónico a los compas de la CNTE, con conexiones streaming en directo de la marcha con otras radios comunitarias de Oaxaca, Michoacan y Df.
dc:identifier Pirata/Mexico/1SMX%20Df/Qhuelga.ogg
arav:torrent-sha1 9a1a6a1499115b84ddb6db4bf8eab11a6ec958cb
arav:document_storage http://storage.arkiwi.org/
arav:document_storage http://storage.arav.ventuordici.org/
arav:upload_storage //upload.arkiwi.org/